Data Webinar

In dit blokje staat de uitleg van het webinar.  Waarover gaat het webinar, wie presenteert, hoe lang duurt het, waarom je moet deelnemen,  …