Stop op uitwisseling persoonsgegevens tussen Europa en de VS?

Een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie bemoeilijkt het doorgeven van persoonsgegevens van Europa naar de Verenigde Staten. En dat heeft potentieel grote gevolgen voor online advertising. In een whitepaper doet DMA de problematiek uit de doeken en legt de vereniging u uit hoe u ermee kan omgaan.

De afgelopen jaren had online advertising het niet onder de markt. Zo werd de effectiviteit ten onrechte in vraag gesteld en mengde de beleidsmaker zich meermaals op ons terrein. Het resultaat? Onzekerheid en onduidelijkheid over hoe effectiviteit en conformiteit aan de wetgeving samen kunnen gaan.

Ondertussen maakt GDPR al meer dan 2 jaar deel uit van onze realiteit, maar dat betekent niet dat online advertising zich in veilige wateren bevindt. Daar zorgde onder andere een uitspraak van het Europese Hof van Justitie over het doorgeven van persoonsgegevens tussen Europa en de Verenigde Staten voor. Dit vormt een potentieel gevaar voor het online advertising ecosysteem vermits zowat alle tech tools zich in de VS bevinden.

Als sectororganisatie is het de missie van DMA om duidelijkheid te scheppen en voor oplossingen te zorgen wanneer dergelijke problemen zich aankondigen. Daarom schreef het een whitepaper, waarin het niet enkel het probleem schetst dat deze uitspraak van het Europese Hof van Justitie met zich meebrengt, maar ook 5 mogelijke oplossingen aanreikt die bedrijven kunnen helpen om met deze situatie om te gaan.

Wij hopen dat deze whitepaper u helpt. DMA blijft de situatie op de voet volgen.

Whitepaper over de gevolgen van enkele recente juridische uitspraken

Download nu