93% van alle video reclame komt van de broadcasters

VIA heeft in navolging van andere landen een estimatie gemaakt van het aandeel van de verschillende platformen/kanalen in het totaal van video reclame.

Op basis van informatie over de consumptie van video content over alle platformen en devices heen, werd een vertaalslag gemaakt van het volume advertising dat de consument voorgeschoteld krijgt.  Op de doelgroep 18-64 komt het aanbod van de broadcasters op 92,7% – dit is het totaal van live en uitgesteld kijken op het tv-scherm plus het “on demand” kijken op de online platformen van de broadcasters.  Op de doelgroep 18-34 ligt dit aandeel lager, maar nog steeds op een indrukwekkende 84%.

Share of video advertising Belgium June 2022

Basis van de oefening is de IP VIDEO OBSERVER studie, die in het oktober 2021 uitgevoerd werd. Daarin wordt de tijdsbesteding van het totaal video gebruik van de Belgen in kaart gebracht, op al de verschillende platformen en devices. Door per platform het aandeel reclame in de totale kijktijd te bepalen kan een beeld worden geschetst van de blootstelling van de consument aan video advertising.

Voor TV (Live en uitgesteld kijken) kon beroep gedaan worden op de CIM TV studie. Voor de online platformen van de broadcasters werd een berekening gemaakt op basis van de totale duurtijd van zowel content als advertising. Voor online video, social video en cinema werd informatie overgenomen vanuit UK. Meer details over de methodologie zijn hier beschikbaar.  De oefening werd ook voor Noord en Zuid apart gemaakt. De verschillen zijn uiterst klein : in het Noorden is het aandeel van de broadcasters 93,2%, in het Zuiden lichtjes lager met 92,3%.

Download de slides op de VIA website